סדרת משדרים

סדרת משדרים

  • משדר Ka 3W

    משדר Ka 3W

    מקלט-משדר Ka-band משלב ערוץ שידור, מגבר הספק, ערוץ קליטה, מגבר בעל רעש נמוך, מעגל מתנד מקומי ו-waveguide duplexer;אות תדר הביניים מומר למעלה להגברת הספק של רצועת Ka ולאחר מכן מועבר ללוויין, בעוד שאות רצועת K מהלוויין מועבר ללוויין.הומר למטה ל-L-band לאחר הגברה ברעש נמוך.יציאת מוליך הגלים המבוא של מגבר הרעש הנמוך ויציאת מוליך הגל המוצא של מגבר ההספק מחוברים למקור הזנת האנטנה דרך מתקן דופלקס מוליך הגל, וה-IF מחובר חיצונית למודם.המוצר מאופיין בפס רחב וצריכת חשמל נמוכה, וניתן ליישום על מסוף הקרקע הלוויין של China Star 16.

    קיטוב מעגלי;משולבת OMT, BUC, LNB;צופר הזנה בעל ביצועים גבוהים;מבנה קומפקטי;מדדי ביצוע מגיעים לרמה בינלאומית מתקדמת.