סדרת מגברי כוח

סדרת מגברי כוח

  • S -Band Duplex 10W מודול מגבר כוח

    S -Band Duplex 10W מודול מגבר כוח

    המוצר מורכב מתנד מקומי, ערבוב תדרים, מסנן מיתוג, טווח תדרים של אות IF כניסת אות IF 10W כניסת אות IF הגברת קצב הספק ודופלקס של מספר חלקים, הפונקציה היא לאות IF ממודול אפנון דיגיטלי מעורבב לאחר תדר והגברה , הוא יוצא על ידי ה-duplexer, וה-duplexer בו-זמנית מקבל אותות תקשורת אלחוטית מהאנטנה.

    פלט דופלקס.