החלף סדרת מטריקס

החלף סדרת מטריקס

  • L-Band Switch Matrix

    L-Band Switch Matrix

    המוצר מממש מיתוג מלא 12×12 לא חוסם, ויש לו את הפונקציה של בקרה מקומית במצב החיבור הפנימי של ממשקי הקלט והפלט;יש לו את הפונקציה של מיתוג מקומי / שלט רחוק כדי לממש שליטה מקומית וניטור מרחוק של הציוד;יש לו את הפונקציה של דיווח מצב, אשר יכול לדווח על המצב של כל ערוץ של הציוד לתת-מערכת בקרת-משנה מקבלת;בעל יכולת לקבל ולעבד הוראות בקרה ותצורת מאקרו של תת-הבקרה, ולדווח על תגובת הבקרה לתת-הבקרה המקבלת;עם פונקציית הגנה מפני כיבוי, ניתן לשמור את פרמטרי התצורה המקוריים לאחר הפסקת חשמל;ספק כוח המודול מאמץ כפול המתנה חמה מיותרת.

    12×12, החלפה מלאה לא חוסמת.