סדרת רכיבי מעגל בקרה

סדרת רכיבי מעגל בקרה

  • מטריצת מתגים MM200MHz ~ 2000MHz

    מטריצת מתגים MM200MHz ~ 2000MHz

    מטריצת מתגים של 200MHz ~ 2000MHz היא שתי הקבוצות של אותות תדר רדיו מהאנטנה מחולקות, מוגברות, בחירת מתג וסינון כדי להשיג פונקציית מיתוג מלאה של 2×2 ובחירת ערוץ פלט.

    2×2 מיתוג מלא, שש אפשרויות פלט בפס תדרים;בידוד גבוה;משרעת ועקביות פאזה טובה;דחייה גבוהה מחוץ לרצועה.