FIBER-COUPLED LASER

לייזר מצמד סיבים

מבוא

  • הם לייזרים צמודים לסיבים לפלט לייזר דרך סיבים ומשמשים כמקור אור.עם יתרונות של יעילות גבוהה, מבנה קומפקטי, איכות טובה של קרני אור, ביצועים יציבים ואורך חיים ארוך, זה יכול לחול על עירור פלואורסצנטי, ניתוח ספקטרלי, בדיקה פוטו-אלקטרית ותצוגת לייזר וכו'. זה גם ממלא תפקיד חשוב במערכת הפעלה.

 תכונות

  • שימוש קל, יציבות גבוהה, כתמים רגילים, אורך חיים ארוך
  • הולכה ופיזור חום ביעילות גבוהה, סיב אופטי הניתן לחיבור, תרמיסטור מבוקר טמפרטורה

 יישומים

  • תאורה, בחינה, מחקר מדעי