תנועת אינפרא אדום מקוררת

תנועת אינפרא אדום מקוררת

  • תנועת אינפרא אדום מקוררת

    תנועת אינפרא אדום מקוררת

    תנועת קירור 640, באמצעות קירור גל בינוני 640*512 גלאי מישור מוקד אינפרא אדום, עם אלגוריתמים מתוחכמים לעיבוד תמונה במגוון רחב מספק תמונות אינפרא אדום ברורות בתנאי סביבה, עם פלט דיגיטלי ואנלוגי דו-כיווני, ניתן לשימוש נרחב בניטור אבטחה, רכב סרטון לילה, ניטור טמפרטורה וכו'.